Pas Foto 2015

Danmark har indført nye biometriske pas den 1. januar 2012

Fra den 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde underskrift, foto, fingeraftryk digitalt.
Dermed skabes der større sikkerhed for at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. Pasfoto og fingeraftrykket lagres i passets chip.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU, som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere også muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, når der på sigt vil blive krævet den type pas ved indrejse.

Med de nye pas er du sikret imod at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig og mod at dit pas forfalskes.

De nye biometriske pas har en usynlig elektronisk chip indstøbt i siden med personlige oplysninger. I chippen bliver der lagret en kopi af pasbilledet, fingeraftryk og de maskinlæsbare linier i passet.

De nye regler betyder ikke at allerede udstedte pas skal ombyttes. Det er først, når ens eksisterende pas udløber at det er nødvendigt at anskaffe sig det nye pas.

Der skal ikke tages fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas.
Siden 1. oktober 2004 har børn - også nyfødte og unavngivne, skulle have deres eget pas.

Pasfoto - Benyt derfor den certificerede pasfotograf

I forbindelse med at det biometriske pas blev indført, kom der også nye regler for pasfoto. Det skal være vellignende, det skal vise hovedet og det øverste af skuldrene, være taget lige forfra med lukket mund. Formatet er 35 mm x 45 mm og hovedet skal måle mellem 30 - 36 mm fra hagespids til hårtop m.v. Den certificerede pasfotograf har ekspertisen og det er din garanti for at dit pasfoto bliver godkendt.

De danske fotobutikker har i rigtig mange år taget foto til pas. I forbindelse med indførelse af de nye biometriske pas fra den 1. januar 2012 har alle - certificerede pasfotografer - fået opstillet et pasfotosystem. Den certificerede pasfotograf tager det korrekte foto, der opfylder alle krav, der er opstillet ved anvendelse af de biometriske pas. Dit pasfoto kan fremover elektronisk "hentes ned" af det enkelte borgerservicecenter, som skal udstede dit pas. Det er også borgerservicecentrene, der tager fingeraftryk til brug for de nye pas.

Det digitale pasfoto kan anvendes i enhver af landets kommuners borgerservice, der modtager digitale pasfoto.
Som borger kan du få udstedt dit nye pas i alle landets kommuners borgerservice. Det er ikke et krav at udstedelse af pas skal være i din egen bopælskommune.

Den certificerede pasfotograf er medlem af Danmarks Fotohandler Forening, hvilket indebærer at der stilles krav til den certificerede pasfotograf - herunder løbende opdateringer for at sikre, at pasfoto til enhver tid opfylder de opstillede lovkrav.

Pasfoto certificeringsordningen giver dig større tryghed, når du skal have taget foto til dit pas. Den certificerede pasfotograf tager pasfoto af alle - børn, voksne og handicappede.

           
Justitsministeriets svar på de mest almindelige spørgsmål om reglerne omkring fingeraftryk i pas.

1. Hvorfor skal borgere have optaget fingeraftryk i pas?
Baggrunden for den nye pasbekendtgørelse er en EU-forordning, som bl.a. indeholder et krav om, at der skal optages fingeraftryk i pas. Formålet med de nye regler er at gøre det vanskeligere at forfalske og misbruge pas. Fingeraftrykket vil blive lagret i passets chip og vil gøre det nemmere for de relevante pasmyndigheder at kontrollere, om et pas er ægte.

2. Hvordan optages fingeraftryk?
Fingeraftrykket optages i forbindelse med, at pasansøgningen indleveres i Borgerservice. I borgerservicecentrene vil der enten være opstillet en fingeraftryksscanner eller en selvbetjeningsstation, hvor man både kan afgive sit fingeraftryk og sin underskrift.

3. Bliver fingeraftrykket gemt?
Fingeraftryk vil på samme måde som foto og underskrift kun blive gemt så længe, det er relevant for produktionen af pas. Herefter slettes det, og fingeraftrykket vil kun fremgå af chippen i passet. Fingeraftryk vil ikke blive brugt i anden sammenhæng end i forbindelse med produktion af pas.

4. Kan man nægte at afgive fingeraftryk?
Nej, det er en betingelse for udstedelse af pas, at pasansøgeren afgiver sit fingeraftryk. Hvis man nægter at afgive sit fingeraftryk, vil man ikke få udstedt et pas.

5. Skal børn også afgive fingeraftryk?
Som udgangspunkt skal enhver, der ansøger om at få udstedt et pas, afgive sit fingeraftryk. Dette gælder dog indtil videre ikke børn under 12 år.

6. Hvad gør man, hvis man ikke kan afgive fingeraftryk?
Personer, som det varigt ikke er muligt at optage fingeraftryk fra, er undtaget fra kravet om fingeraftryk. Hvis det midlertidigt er umuligt at optage fingeraftryk af pegefingrene, vil der kunne optages aftryk af andre fingre.
Er det midlertidigt umuligt at optage aftryk af nogen fingre, kan der udstedes et midlertidigt pas, som gives for det tidsrum, rejsen varer.

7. Vil prisen for at få udstedt et pas ændre sig?
Ja, der indføres et nyt gebyr på 25 kr. for optagelse af fingeraftryk. Gebyret dækker de omkostninger, der er forbundet med at optage fingeraftrykket i passet. Gebyret på 25 kr. lægges oveni den nuværende pris for udstedelse af pas.

8. Vil det tage længere tid at ansøge om et pas?
Fingeraftrykket afgives ligesom underskriften i forbindelse med indleveringen af pasansøgningen, og det forventes derfor, at det ikke vil tage længere tid at ansøge om et pas.

9. Vil det tage længere tid at få sit pas leveret?
Leveringstiden vil være den samme som tidligere. Som før er det dog en god idé at indgive sin ansøgning i god tid og senest 14 dage før, man skal bruge sit pas.

10. Kan man fortsat bruge sit nuværende pas efter den 1. januar 2012?
Ja, de nye regler finder kun anvendelse på pas, der udstedes efter den 1. januar 2012. Pas, der er udstedt inden den 1. januar 2012, skal derfor ikke ombyttes.

pasplakat

 
 
fivestarurgentcare
Bingo Foto     •     Frederikssundsvej 57     •     2400 København NV     •     Telefon: 38 10 78 78     •     CVR: 29 97 49 26
.